Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/04/2017 12:57, số lượt xem: 131

Trời xa đất đã thấy mấy ngàn năm
Nhìều đêm thấy trời khóc đổ mưa dầm
Đường đời người chẳng gì khác biệt đó
Như đôi mình cách bờ cách bến xa

Cách bến mơ bến tình cách từng đêm
Năm canh sang thêm lạnh thêm lòng phiền
Vẫn bờ kia bờ này thầm thương ngóng
Gối chăn buồn đòi hỏi từng đêm

Bến mơ nào không vắng không sầu vơi
Cách bến nào không ngóng không nhớ người
Dù trong lòng có thương có yêu đó
Ngó hạt buồn hạt sầu từng đên rơi

Trời đất xa biển rộng thêm nhớ người
Một mình thân hai năm lận đận trôi
Một cuộc đời như mơ như hồ đó
Cầu cho gần cho gánh bên cạnh người

08:30 đêm 29.10.2015
xa cách bờ cách bến đêm xuống thêm nhớ nhau