15.00
Đăng ngày 17/07/2017 20:03, số lượt xem: 118

Buồn nghe tiếng thở lá vàng bay
Nắng chiều như báo đã xa ngày
Run rẩy tàu lá xa cành ấy
Tri kỉ với ai chuyện đêm nay

Buồn gửi tới ai bài thơ này
Viết xuống thay lòng chẳng thấy vui
Gửi lá vàng trôi bên thềm đó
Sao biết đường ngõ tới tay người

05:45 chiều 17-04-2012
lòng cứ sao vương vấn tới bóng em chiều nay