Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2018 20:20, số lượt xem: 91

Buồn nào mà mãi mấy năm
Buồn nào buồn cả trời thanh trăng vàng
Buồn nào mà trạm thời gian
Buồn nào hồn mãi lang thang xa bờ
Buồn nào buồn dài đêm khuya
Buồn nào cứ thấy bão mưa phủ đầy
Buồn nào cứ mãi chua cay
Buồn nào chẳng thấy một ngày êm vui
Buồn nào vương mãi trên đời
Buồn nào mà thiếu tiếng cười quanh năm
Buồn nào buồn cả khi nằm
Buồn nào mà vẫn một thân canh dài

08.10 đêm 16.09.2016
thơ thẩn với đời sống một mình đêm