Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2018 21:42, số lượt xem: 78

Buồn nào bằng buồn khi xa nhau
Buồn nào bằng buồn khi mưa ngâu
Buồn nào bằng buồn thầm nhớ đó
Buồn nào bằng buồn cách trở nhau
Buồn nào bằng buồn cách biển sâu
Buồn nào bằng buồn sợ phai màu
Buồn nào bắng buồn khi yêu đó
Buồn nào bằng buồn cầu bên nhau
Buồn nào bằng buồn dài thời gian
Buồn nào bằng buồn cách bóng nàng
Buồn nào bằng buồn đêm buông đến
Buồn nào bằng buồn sống mình thân
Buồn nào bằng buồn đêm vắng em
Buồn nào bằng buồn khi thầm thương
Buồn nào bằng buồn trong đêm nhớ
Buồn nào bằng buồn mơ vắng em

11.00 giờ đêm 23.09.2016
đêm buồn ngồi nhớ em bơ vơ ngóng