Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2018 22:11, số lượt xem: 117

Xa nhau như cơn mơ
Đường đi tối mịt mờ
Thời gian cầu còn đó
Để anh ngắm đêm khuya

Xa nhau đêm thẩn thơ
Cảnh đêm buồn vật vờ
Trôi dài thời gian đã
Như lòng đang trong mơ

Xa nhau xa đường đi
Chẳng ai bên bóng khuya
Thơ thẩn mình anh đó
Ngồi xuống cạn trà ly

Xa nhau buồn cả thơ
Lạnh lạnh từng nét ghi
Có tiếng lòng chung đó
Dòng nào cũng đổ mưa

07.45 đêm 16.08.2016
dòng thơ nào cũng đổ mưa