Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/06/2020 10:09, số lượt xem: 55

Ngày đêm cách trở biệt ly
Xa nhau thêm nhớ não nề giả vui
Ngóng em đêm vắng canh dài
Sợ mưa phủ ngập một đời mình quen
Gom cho gọn nhớ gọn thương
Nhớ em ngồi ngó cuối đường đêm khuya
Cô đơn giá buốt nhiều khi
Thương thì cách trở yêu thì xa nhau
Ngắm hình thương trước xót sau
Cưng thì cưng mãi để đâu cho đầy

09.00 đêm 16.05.2017
ngồi ngắm hình em đêm nay