Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2017 21:50, số lượt xem: 135

Nửa gió nửa lạnh cuối mùa thu
Nửa lá nửa bay chiều gió đưa
Nửa in nửa nhớ trôi đâu đó
Nửa cưng nửa quý biết sao vừa

Nửa chờ nửa trông gọn trong mơ
Nửa thương nửa tiếc thời gian qua
Nửa phảng nửa phất từng trạm ấy
Nửa đêm nửa ngày thấy thiết tha

09.00 đêm 14.08.2012
đêm nào cũng thấy lòng thêm thiết tha