Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2018 21:31, số lượt xem: 122

Nhớ một bóng trong mơ
In vết đã mấy mùa
Nhiều đêm anh ngồi vẽ
Mà chẳng rõ đêm khuya

Nhớ tiếng nói trong mơ
Gió chen khe cửa về
Lạnh lùng phòng ngủ đó
Như gọi hồn anh đi

Nhớ tiếng cười vui khuya
Đêm nào em phân chia
Trao tặng anh đêm đó
Anh ghi xuống dòng thơ

Nhớ tiếng lòng trao đưa
Giấc ngủ thiếu chẳng thừa
Khúc đời bơ vơ ngóng
Lòng mong biết sao thừa

10.00 đêm 06.08.2016
trong lòng thấy bơ vơ đêm nay