Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/07/2017 21:03, số lượt xem: 103

Nửa tìm nửa kiếm bên đường đi
Nửa thầm nửa gọi chẳng ai nghe
Nửa gửi nửa đưa đôi lời ấy
Nửa đêm nửa ngày thấy thiết tha

Nửa ngóng nửa mong ngập hoang vu
Nửa xây nửa dựng cơn mộng hờ
Nửa trôi nửa dạt hồn đâu đó
Nửa sống nửa đi biết sao chờ

10:15 đêm 16.05.2012
nửa ly trà khuya, nửa dòng thơ