Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2017 20:50, số lượt xem: 130

Nhớ rồi biết nói sao
Muốn gửi lời thương chào
Gửi theo áng mây đó
Giờ trôi dạt nơi nào

Thương rồi biết nói sao
Gặp gỡ biết đường nào
Hỏi ai đường ngõ đó
Để biết rõ gặp nhau

Yêu nhau biết nói sao
Chợt thương nhớ đêm nào
Trong cơn hồn mộng đó
Tê buốt ngập đêm dài

Tiếc nhau biết nói sao
Bão tố thời gian dài
Ghi trên dòng thơ đó
Từng trạm nhớ em ơi

07:30 chiều 31.01.2013
Yêu nhau biết nói sao