Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2019 21:52, số lượt xem: 85

Tiếng nào đêm đến trôi xa
Mây nào phủ ngập loà xoà trời đêm
Tiếng trời đã đổ bóng sương
Đêm về một bóng sầu vương vấn lòng
Thu về trời chẳng êm trong
Mờ mờ chẳng rõ ánh trăng đêm này
Bóng sương phủ trắng đêm say
Mùa thu sắp hết đông này lại sang
Yêu em còn mãi bên đàng
Sợ ngày mai đến sang ngang bến bờ
Tình nào mà lại duyên xa
Yêu nào mà lại đêm thừa vắng nhau
Đêm về xa bến khác màu
Mưa lòng đêm đổ biết đâu mà tìm

11.00 đêm 20.02.2017
thơ thẩn thuyền tình thấy lòng sầu