Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2017 21:34, số lượt xem: 91

Bao mùa trôi qua vẫn nhớ em
Lá lướt bên thềm thấy xót thương
Man mắc trong lòng lưu luyến mãi
Bềnh bồng trong dạ thầm thầm tên

Bao mùa trôi qua lòng chẳng yên
Hồn thơ ghi xuống ngập ưu phiền
Ngồi vẽ bức tranh đêm thanh vắng
Biết bao giờ xong bức tranh đêm

09:00 đêm 29.11.2012
vẽ bức tranh mãi chẳng xong