Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2017 20:54, số lượt xem: 122

Bức tranh này ai vẽ giùm cho anh
Để từng đêm ngồi ngắm cho êm lòng
Đã vẽ rồi thời gian chẳng rõ nét
Chẳng rõ vết trong lòng thấy mỏng manh

Bức tranh này ai tô giùm cho anh
Để anh ngắm lúc xa đêm khuya nằm
Trạm thời gian bức tranh còn dang dở
Phảng phất còn trong mơ những đêm thanh

Bức tranh này ai thêu giùm cho anh
Nửa cách xa nửa nhớ thêu bao lần
Một mình vắng đêm thanh mờ mờ ngóng
Sao thêu xong còn nửa in trong lòng

Bức tranh này ai dệt giùm cho anh
Mãi thời gian năm năm chẳng êm lòng
Ngồi dệt mãi bức tranh từng đêm vắng
Mà chẳng giống bóng ai để ngóng trông

10: 05 đêm 14.05.2014
ngồi in nét bóng ai mà chẳng rõ người