Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2017 20:56, số lượt xem: 183

Ngồi ngó chân trời thêm thầm nghĩ
Dòng thơ thêm lạnh đầy tên ghi
Tiếng gió lọt chen qua cửa sổ
Nhiều đêm trăng còn đọng dưới mi

Xuân về ấm áp chào đông đi
Bóng ai đã xa chẳng quay về
Hoa báo lòng buồn khi xa biệt
Đêm buồn luyến tiếc lạnh bờ mi

10:30 đêm 23.09.2012
nhớ ai và viết bài thơ này cho ai