15.00
Đăng ngày 01/09/2016 10:04, số lượt xem: 182

Nông nỗi cô đơn dạt thời gian
bờ bến đâu xa có một nàng
mãi mãi nhớ nhớ đâu đây đó
in trong lòng thương như bóng nàng

Nông nỗi một thân có ai thương
thơ thẩn mấy năm bao cảnh buồn
ghi trên dòng thơ lạnh lùng xuống
dài cõi đêm sang bơ vơ buồn

Nông nỗi lạnh lùng chẳng ai thưa
chuyện trò nội tâm từng đêm khuya
bờ bến yêu xa phương trời ấy
đêm xuống chia buồn bóng em xa

Yêu bờ thương bến cách nẻo xa
cầu cho bão mưa tan lớp mù
gần bờ gần bến bên nhau ấy
bên bóng bên người những đêm khuya

08:30 đêm 24.10.2014
bờ bến thương xa trong lòng