Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2018 21:09, số lượt xem: 112

Năm thương ấp ủ từng mùa
Bốn mùa trôi trải cũng vừa một năm
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Xuôi vòng trôi đến từng năm viếng chào
Đông đến đêm lạnh biết bao
Thu đến thì thấy xôn xao lá buồn
Lạnh nóng trôi đến quanh năm
Đời người thì cũng mưa dầm gió qua
Duyên tình như ở cách xa
Thương nhau thì ở nơi xa cách bờ
Núi đêm biển lặng như tờ
Cách sông cách biển bơ vơ đôi mình
Mình anh đón ánh bình mình
Mình anh làm bạn tà dương chiều về
Nhớ thương lòng thấy chát chua
Nhớ bốn mùa đã chẳng vừa lời mong

11.00 đêm 01.08.2016
ngó mùa trôi lòng nhớ người