Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/07/2017 20:56, số lượt xem: 128

Dòng sông lặng lặng chảy đêm nay
Ánh trăng vàng soi toả đêm này
Mặt sông như ngủ im lặng đó
Lòng người sao giông bão đầy vơi

Đứng ngó bờ sông chẳng thấy vui
Chẳng ai dạo bước chẳng bóng người
Nhẹ nhẹ gió đêm thêm cơn lạnh
Dạo bước quay về lòng chẳng vui

11.00 đêm 28.03.2012
dạo bước chơi một mình thấy chẳng vui