Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/11/2017 20:01, số lượt xem: 123

Biết đâu bơ vơ dài thời gian
Biết đâu bốn mùa vẫn xa nhau
Biết đâu chặng đời lang thang ấy
Biết đâu tháng ngày mỏi mòn trông
Biết đâu hồng nhan ngàn năm sau
Biết đâu duyên tình vẫn gặp nhau
Biết đâu phận tình trôi đâu đó
Biết đâu cơn gió đưa tới nhau

11.30 đêm 27.04.2013
biết đâu cơn gió đưa tới nhau