Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/01/2018 21:26, số lượt xem: 138

Ngó xa bóng núi níu trời
Thơ thẩn một bóng buồn vơi đêm mờ
Ngàn năm phơi gió nắng mưa
Đêm buông sương đổ phủ mờ ai hay
Ngàn năm sừng sững đếm ngày
Có ai qua lại hỏi thay đôi lời
Hay núi đứng ngóng gặp trời
Khác chi tìm kiếm duyên đời ngóng ai

09:50 đêm 23.08.2013
bóng núi buồn than thở với ai