15.00
Đăng ngày 23/07/2017 23:16, số lượt xem: 90

Óng ánh sương đêm mờ trăng khuya
Hạt mỏng hạt ngắn trôi thẫn thờ
Mịt mù bầu trời đua nhau đó
Mái hiên sương giọt lạnh bờ mi

Óng ánh sương đêm mờ trăng khuya
Tựu thành giọt nhớ bóng ai xa
Tựu bao cơn lạnh trong lòng ấy
Đông này chẳng thấy bóng ai qua

10:45 đêm 09.06.2012
ngồi ngó đường khuya thêm sầu vắng