15.00
Đăng ngày 27/08/2016 10:11, số lượt xem: 182

Một năm hiện bóng bao mùa trôi
in vết thời gian đứng lại ngồi
cạn chén trà ly sương đông đổ
đưa bao cơn lạnh lạnh lùng vơi
xuân đưa tay chào cuối chân trời
chậm chậm bông hoa nụ mầm tươi
hiện bóng cây cành tươi sắc lá
chẳng hiện bóng ai đêm khuya trời
bốn mùa hiện bóng từng năm trôi
phảng phất từng trạm vẫn sầu vơi
bóng ai đã khuất đâu còn đó
trong nhật ký thơ vẫn in người
trong cơn mơ đêm như có ai
trong trạm thời gian như kéo dài
vấn vương trong mơ như còn nhớ
bóng ai vẫn hiện trong mơ hoài.

10:10 đêm 07.09.2014
như nhớ như hiện trong mơ hoài