Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2017 21:04, số lượt xem: 107

Bóng ai đã xa giờ đâu nơi
Ngồi đây ngồi ngó tận khung trời
Ngó áng mây bay chậm chậm ấy
Như tiễn bóng ai chốn xa xôi

Bóng ai nhạt nhoà tận khung trời
Chẳng còn vết rõ bóng em ơi
Ai tô từng nét chân trời ấy
Để rõ trong cơn cơn mơ hoài

07:10 đêm 10.05.2013
ngó chiều thu lá rơi trôi đi chẳng quay
về bơ vơ viết bài thơ này