Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2018 21:03, số lượt xem: 108

Bóng sương phủ đêm nay
Trắng xoá cả bầu trời
Một mình anh ngồi xuống
Nhuộm cả hồn đêm nay

Bóng sương vẫn kéo dài
Mơ mơ mộng mộng say
Chẳng thấy ai qua ngõ
Lòng mình nhớ ai đây

Bóng đêm bên cạnh người
Bạn với anh mình thôi
Đậm đà với sương gió
Một mình anh vẫn ngồi

Bóng sương phủ khắp nơi
Lo sợ phủ bóng người
Nơi phương xa góc đó
Sợ phủ cả lời mời

08.00 đêm 31.07.2016
ngó bóng đêm trong lòng
bao nhiêu lời thầm