Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/05/2018 20:01, số lượt xem: 87

Mưa dầm bão tố bao giờ nguôi
Cứ mãi miên man phủ lòng người
Nén hương đêm sầu nào ai biết
Thời gian trôi qua thiếu tiếng cười

Thiếu tình thiếu yêu thiếu một người
Hay kiếm trong thơ chút tình thôi
Lang đãng đêm ngày ngồi ghi xuống
Buồn buồn lòng đêm khó buông lời

Như tìm kiếm tình duyên với ai
Mà cả trong mơ vẫn kiếm hoài
Sao sao biết biết nơi nào ấy
Để hết vân vướng bước sầu đời

Một nén linh sầu một mình thôi
Toả khắp nhà đêm thơ thẩn ngồi
Gió chen khe cửa lòng thêm lạnh
Bên cạnh anh ngồi vẫn vắng người

10.30 đêm 17.08.2016
đêm ngồi một mình ngó ly trà không
chủ thêm nhớ người