Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2018 21:11, số lượt xem: 100

Đất xa với trời đó
Ai đếm đủ bậc thang
Ai từng lên trời đó
Cho tôi gửi lời thăm

Bên này bên kia đó
Đã cách núi biển sông
Đêm nằm thơ thẩn nhớ
Ai mang dùm lời mong

Bên sông bên biển đó
Cầu đừng có bão mưa
Ai nặn hình bóng đó
Mà để mãi bên kia

Ngồi xuống ngó bên đó
Đừng quên mình chờ nhau
Xin mai ngày còn đó
Lòng đôi khỏi đượm sầu

08.00 đêm 02.08.2016
ngồi ngó bên góc trời kia nhớ ai đây