15.00
Đăng ngày 09/07/2017 20:10, số lượt xem: 109

Bàng bạc áng mây chân trời xa
Trôi theo cơn gió khắp hải hà
Hư hao hình dáng trôi theo gió
Trôi cả hồn anh cuối miền xa

Bàng bạc chân trời mây gió đưa
Nhoà tan theo gió chiều hoang thưa
Chân trời đã đưa màu đen tối
Đêm sắp đến rồi lòng buồn ơi

11.00 đêm 14.03.2012
hôm nay không muốn thấy trời đêm