15.00
Đăng ngày 29/03/2017 14:00, số lượt xem: 115

Buồn nào buồn bằng thương lúc xa nhau
lạnh nào lạnh từng đêm vắng đêm thanh
nhớ nào nhớ từng cơn thầm buông tiếng
đêm nào đêm vẫn in trong lòng than

Trôi nào trôi từng đêm mình vẫn xa
thương nào thương mà mây gió mịt mù
trong mơ nào mà mơ dài năm ấy
sao đôi mình bão mưa phủ mịt mờ

Anh vẫn đêm ngồi gom từng giấc mơ
lòng vẫn lòng đêm thấy lời ngóng chờ
khuya vẫn khuya anh ngồi thơ thẩn ấy
ngày vẫn ngày em ngồi gom cơn mơ

Thương vẫn thương dù xa cõi mong chờ
cầu vẫn cầu cho thấy trong giấc mơ
ngóng vẫn ngóng từng phút lúc xa đó
yêu vẫn yêu dù xa anh vẫn chờ

09:30 đêm 17.05.2015
lòng vẫn như chờ ngóng em