Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2017 22:53, số lượt xem: 103

Bóng em như ở trong tim anh
In vết từng đêm lòng nhớ thương
Trằn trọc tâm tư từng đêm đó
Ánh trăng nghiêng đổ thêm nhớ em

Bóng em in mãi cả thời gian
Tim kề tim ai thở đêm nay
Thoáng qua bao cảnh đêm thu vắng
Em có biết không anh nhớ em

09:50 đêm 19-02-2012
đêm nay lòng thấy nhớ em