Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2017 20:02, số lượt xem: 110

Anh đã ngồi xuống ghi mấy năm trôi
Ghi từng trạm đêm khuya bước vắng người
Ghi lời thương lời sầu trên đời đó
Ghi duyên tình đôi hai vẫn xa người

Anh đã ngồi xuống xếp từng dòng thơ
Xếp thời gian đêm vắng cảnh mịt mờ
Xếp từng dòng từng nét bao mùa ấy
Đêm buông về ngập tràn cảnh hoang vu

Anh ngồi dệt dệt mãi thành dòng thơ
Dệt từng đêm mấy năm cảnh vật vờ
Dệt sao cho gọn lời thương đó
Dệt sao giấc mơ khỏi mong chờ

Anh ngồi tô từng vết bức tranh khuya
Để cho rõ bóng em khi bão mưa
Để khỏi mờ khỏi nhạt trong lòng ấy
Để in nét đậm đà thời gian qua

08:30 đêm 18.03.2016
tô dệt nét chữ trên dòng thơ buồn đêm nay