Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/05/2019 20:13, số lượt xem: 75

Nhớ thương đã bao năm
Biết sao nói với lòng
Những đêm sầu canh nhớ
Thơ thẩn cả mấy năm

Ngó về cõi xa xăm
Cầu yêu thương an lành
Ngồi từng đêm anh ngó
Bao giờ được về thăm

Ngồi lang thang cõi đêm
Ngó cỏ cây lặng im
Qua canh dài đêm ấy
Lòng anh chẳng thấy yên

Tiếng lòng nghe từng đêm
Mải miết một đường thương
Gom lại cho em đó
Mấy năm anh chẳng quên

11.00 giờ đêm 27.12.2016
yêu thương nhau mấy năm
đêm xuống sao mà lòng không nhớ