Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/06/2017 21:10, số lượt xem: 112

Ai nhớ anh đêm nay
Mấy năm đã trôi dài
Một mình lạnh lùng vắng
Đêm nằm chẳng có ai

Ai gọi anh đêm nay
Ai ngồi ngắm trăng gầy
Trà nhạt nhạt đêm vắng
Chờ ngóng tiếng ai đây

Ai thương anh đêm này
Ngồi ghi dòng thơ dài
Mùa thu sang thêm vắng
Sương đêm phủ trăng vàng

Ai yêu anh đêm nay
Chẳng ai gửi lời mời
Chẳng ai vui thăm viếng
Chẳng tiếng yêu đêm này

10:30 đêm 07.04.2014
ai biết ai yêu, ai thương, ai nhớ mình trong đêm nay