Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/02/2018 18:28, số lượt xem: 113

Dặm dài thời gian như ngủ mơ
Trà buồn buông chén cõi đêm thừa
Trăng giải hạt khuya cây lặng bóng
Gửi hồn viếng thăm bóng ai xa
Dài dặm thời gian đủ cay chua
Luyến tiếc bao mùa cảnh tình xưa
Tên ai thời gian còn vương nhớ
Trời nắng nhiều lúc có giọt mưa
Nông nỗi canh buồn hỏi ai chia
Ngó phiến mây trời gió đưa về
Trôi qua bầu trời đêm thanh tĩnh
Như ai vĩnh biệt trong đêm mờ

09:10 đêm 01.11.2013
bóng ai trôi theo áng mây trôi đêm nay