Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2016 18:08, số lượt xem: 179

Thương mãi trong lòng vẫn còn xa
biết sao mây đen phủ mịt mù
quen nhau rồi thấy như xa lạ
thời gian thấy xa lòng nhạt khu
có ai trong lòng em đêm khuya
như bóng em xa phảng phất mờ
nhạt nhạt theo mùa xa nhau đó
lòng anh vẫn nhớ từng trạm khuya
đêm buông sao vui cạn trà ly
hạt gió đêm đông đưa sương về
đưa cả cơn lạnh thầm thương ngóng
đưa cả thời gian lòng anh đi
ai trong lòng em thời gian xa
mà chẳng thấy em đưa tin về
để cho mỗi ngày mỗi xa đó
để cho anh nhớ lạnh lùng khuya

10:30 đêm 06.08.2014
đêm nay trong lòng em có ai
mà cứ mãi xa nhau