Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/06/2017 21:08, số lượt xem: 104

Ai nợ nần gì nhau
Bao tháng bao mùa sầu
Lòng đôi hai ai hiểu
Biết bao điều nhớ nhau

Ai nợ nhau thời gian
Sao mãi gọi thầm tên
Ai trao cơn nhớ đó
Giấc ngủ đêm chẳng im

Ai nợ nần lòng nhau
Để lại dòng thơ sầu
Biết bao thời gian đã
Lẫn lộn tìm kiếm nhau

Ai nợ ai trả nhau
Đôi bên vẫn tiếc nhau
Vẫn dạt dào đâu đó
Đêm ngày vẫn ngóng nhau

10:10 đêm 06.04.2014
đêm nay lòng thấy mến và nhớ nhau