Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2018 20:36, số lượt xem: 120

Ai ngăn mây gió chập chừng
Ai hãm mùa đến để dừng thời gian
Ai tô đen tối bóng đêm
Ai ngồi viết xuống thơ đêm tặng người
Ai ngồi chung nỗi sầu vơi
Ai bên cạnh ngắm hoa vui xuân về
Ai bên cạnh bóng ngắm hoa
Ai bên nhặt hạt trăng tà đêm thâu
Ai bên cạnh bóng chia sầu
Ai bên giường gối có nhau đêm về

08.00 đêm 08.07.2016
ai bên nhau khi sầu vắng