Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2017 20:32, số lượt xem: 126

Lòng buồn khi xa nhau
Đêm buông thêm lạnh sầu
Bóng em in trong nhớ
Từng giờ thấy tiếc nhau

Bóng ai trong tim nhau
Ai gánh lúc thương sầu
Khi mưa cơn bão tố
Đêm mơ gọi tìm nhau

Ai ở trong lòng nhau
Đêm sang chia gánh sầu
Nỗi niềm tâm sự ấy
Đôi mình cùng tim nhau

Bao giờ khỏi xa nhau
Nghe tiếng thầm bên tai
Khỏi lén ghi thơ xuống
Gối chăn êm ấm vui

08:00 đêm 30.03.2016
ai có bóng trong tim nhau trạm thời gian