Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/12/2017 21:09, số lượt xem: 143

Đêm khuya thanh vắng im lìm
Duyên tình thơ thẩn đuổi tìm trong mơ
Thời gian bao cảnh bơ vơ
Duyên tình không bến không bờ đâu nơi
Ngả nghiêng đêm vắng canh dài
Mơ màng đêm mộng ngóng hoài cầu xin
Lòng thơ dài mãi qua đêm
Ai đâu nhắc nhủ hay khuyên đêm về
Lòng đâu rơi xuống hồ mê
Bóng ai qua ngõ tỉ tê nhớ nàng

09:30 đêm 28.07.2013
ngồi tỉ tê gọi thầm tên nàng