Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2019 19:22, số lượt xem: 49

Bên trời một bóng ở nơi đâu
Ngày đêm buồn thưa vang tiếng sầu
Thời gian xa mãi lòng hoa hứa
Chan chứa từng đêm một mối sầu
Mây trôi bèo dạt ghé về đâu
Mấy mùa trôi qua bão mưa sầu
Có ai tri kỉ chuyện lòng đó
Cạn ly trà chén lạnh canh thâu

08.00 đêm 24.02.2017
ngồi thơ thẩn thuyền tình đêm nay