Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2018 18:20, số lượt xem: 140

Hạt mỏng hạt dài qua đêm buông
Tan vỡ khắp nơi hiên ngoài thềm
Chẳng còn hạt nào gọn cho thấy
Để kiếm bóng ai bóng người thương
Hạt mưa đêm nay chẳng bóng ai
Trong lòng lạnh giá nhớ tới người
Đã xa bao mùa sợ phai nắng
Sợ ướt thềm hoang ướt bóng người

09:00 đêm 27.10.2013
lất phất hạt mưa đêm nay lòng thấy bơ vơ buồn