Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2018 21:25, số lượt xem: 99

Ước gì đêm hôm nay
Bên anh có ai ngồi
Gom hạt sương trên lá
Đôi mình đùa nhau vui

Ước gì đêm hôm nay
Có hai ly trà đầy
Đôi ngồi đôi mình uống
Ngắm sương toả trắng say

Ước gì đêm hôm nay
Đã thiếu ánh trăng gầy
Ẩm ướt hiên ngoài ấy
Hạt sương đổ rơi đầy

Ước gì đêm hôm nay
Có đôi hai mình ngồi
Cùng nhau ghi thơ xuống
Khỏi lòng lạnh heo may

10.30 đêm 04.08.2016
ước gì mình đừng xa nhau
để thêm buồn tâm