15.00
Đăng ngày 17/07/2017 20:45, số lượt xem: 103

Nửa lòng nửa lạnh nửa im
Nửa đêm lạnh lẽo đường tình ai hay
Đêm thu sương phủ trăng gầy
Đêm nay ngồi gửi gió mây trên trời
Bầu trời sương toả mù khơi
Hồn trôi thơ thẩn đêm vơi ngày thừa
Nửa hồn nửa mộng sao vừa
Ngồi phơi sương đổ đong đưa nhớ nàng

11:15 đêm 09.05.2012
lòng vẫn đong đưa chờ người đêm nay