15.00
Đăng ngày 27/08/2016 18:19, số lượt xem: 213

Hỏi thăm một lời đã quá lâu
gom trên thời gian vẫn in màu
gió mưa thời gian theo mùa ấy
đua nhau trôi trải như quá lâu
gửi lời hỏi thăm biết gửi đâu
giờ đã trôi xa đừng quên nhau
gặp nhau một lần đâu đây đó
ghi trong nhật ký còn nhớ nhau
đường ngõ hoang vu vắng lặng sầu
đông đã lang thang phủ sương ngâu
bóng ai in vết đâu còn đó
phơi nắng phơi sương sợ phai màu
xa nhau lòng nhớ lạnh đêm thâu
đừng để đôi hai vương cơn sầu
giông tố đưa đẩy xa nhau đó
đừng quên lời hỏi thăm viếng nhau.

10:50 đêm 11.08.2014
đêm nay sao lại nhớ tới em đã xa