Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2019 20:18, số lượt xem: 78

Đừng quên nhé vầng trăng
Từng tuần đến viếng thăm
Đừng để tôi ngồi ngóng
Để lòng thơ thẩn đêm

Đừng quên nhé hạt sương
Khi thu đến từng năm
Mang sương cho tôi nhé
Khỏi lòng khẽ gọi đêm

Đừng quên nhé hạt mưa
Lòng khô khan chẳng thừa
Đêm nào cũng cầu đó
Mùa đừng quên hạt mưa

Đừng quên nhớ gọi anh
Một mình thơ thẩn đêm
Nhớ em buồn không ngủ
Bao giờ đủ lòng thương

10.30 đêm 01.12.2016
xa nhau yêu thương lúc nào cũng như thiếu