Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/08/2017 21:52, số lượt xem: 177

Trằn trọc ngóng ai thời gian mơ
Hỏi ai cho vẽ bóng khỏi mờ
Hỏi gửi gió sương trời cao ấy
Nếu thấy bóng em đưa tin nhờ

Trằn trọc từng trạm ngập phủ mưa
Sợ phủ mây khói hư hao mờ
Phủ mãi thời gian không gặp ấy
Xin đừng đổi thay để anh chờ

12:30 đêm 01.11.2012
dù có xa xin lòng đừng đổi thay