Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/02/2019 22:38, số lượt xem: 78

Tiếng mùa như gọi trôi đi
Bờ sông bến vắng đêm khuya lạnh lùng
Chẳng nghe tiếng gọi tiếng mong
Chẳng người qua lại để trông để chờ
Lạnh lùng dạo bước đêm mờ
Bờ môi bối rối bơ vơ một mình
Vọng nghe lòng nói qua đêm
Như tiếng gió thổi ngoài thềm đêm khuya
Thiên nhiên thiên cảnh bao mùa
Trạm thời gian đã bão mưa chẳng ngừng
Biết ai đứng ngóng ngồi trông
Biết đâu đường ngõ mà mong mà chờ
Ngồi trông cây lá đổi mùa
Yêu thương cách trở cay chua đủ mùi
Đường đời ẩm ướt bùi ngùi
Đã mấy năm đã đứng ngồi đêm sang

11.00 giờ đêm 24.11.2016
yêu nhau mà xa mấy năm sao lòng
nào mà không buồn