Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2017 20:04, số lượt xem: 113

Cách xa vòi vọi lòng ai vui
Mây ngàn giăng phủ biết đâu nơi
Vườn xuân hoa úa ai gìn giữ
Ai tưới lòng xuân cho thắm tươi

Đường xa vòi vọi lòng đêm vơi
Gương mờ bụi bám chẳng ai soi
Duyên hồng thời gian mơ mơ ngóng
Biết ai trong lòng đường xa ơi

Hồn xa vòi vọi ngõ nghẻo nơi
Thơ thẩn trôi xa khắp nẻo trời
Vườn xuân mưa đổ còn kém sắc
Bơ vơ mình đêm biết sao vui

Bóng xa vòi vọi chốn xa xôi
Tiếng đêm lòng gọi trôi cuối trời
Mây phủ trăng mờ thêm sầu vắng
Thơ thẩn đêm hoang đứng lại ngồi

09:10 đêm 13.03.2014
đứng lại ngồi sầu sầu vắng đêm nay