Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2017 22:00, số lượt xem: 168

Bóng chiều nay còn đó
Ngồi ngó khung trời xa
Thì thào gọi em đó
Heo may chiều đong đưa

Ngả nghiêng bóng chiều ấy
Lòng anh thấy nhớ xa
Ngồi một mình ngồi ngó
Nghiêng ngả bóng đêm về

Lòng anh vẫn còn đó
Nhớ tận khung trời xa
Thì thào gửi theo gió
Ngồi ngó bóng đêm về

Đời anh vẫn còn đó
Gom đủ để tặng em
Chung mái nhà nhau ấy
Bữa cơm rau có em

08:00 đêm 06.05.2016
trong lòng vẫn có hình bóng em