Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2017 21:47, số lượt xem: 109

Lất phất sương thu ướt mái nhà
Như báo cho nhớ một bóng xưa
Hiên ngoài lai láng mùi hoang vắng 
Dưới ánh đèn khuya cạn chén trà

Sao nhắn sao gửi lòng thiết tha
Thời gian gặp gỡ đã quá xa
Miền thương miền yêu trôi đâu đó
Ngồi ngó hạt sương đổ mái nhà

09.00 đêm 28.06.2012
ngồi đếm hạt sương rỏ mái hiên