15.00
Đăng ngày 17/07/2017 20:19, số lượt xem: 99

Xuân sang cánh én tung trời
Chiều hoang én đổ xuôi về miền xa
Ngả nghiêng hình bóng sơn hà
Hư hao hình dáng chiều xa đêm về
Thì thầm trong dạ tỉ tê
Cánh hoa cúi nhặt đem về ghi thơ
Ghi bao lời nhớ trong mơ
Hay để vẽ bóng đêm khuya khỏi buồn

08.00 đêm 26.04.2012
ngồi ngó cánh én chiều hoang