Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2018 22:05, số lượt xem: 154

Loang loãng mặt sông đêm gió đưa
Long lanh ánh trăng qua đêm thừa
Thơ thẩn vầng trăng mặt sông đó
Chằng chịt trong lòng một cơn mơ

Bờ sông đêm nay chẳng nên thơ
Lai lãng gió đêm mặt sông mờ
Chẳng có ánh trăng nào cho rõ
Anh vẽ bóng em trên cát chờ

Đêm nay chờ mãi mặt sông khuya
Vẫn theo hạt gió lất phất đưa
Có ai khuyên gió cho ngừng thổi
Để anh ngồi vẽ bóng em xa

Mặt sông đêm nay chẳng vui chia
Chẳng im hạt gió từng hạt về
Để lại mặt sông như bão tố
Để lòng anh buồn dài đêm khuya

11.00 giờ đêm 01.10.2016
yêu xa nào mà vui trong lòng đêm